نصب و پیکربندی شبکه

You are here

نصب و پیکربندی شبکه

 


مشاوره ، نصب و پیکر بندی شبکه های کامپیوتری

 

 طی سال های گذشته با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات، اين صنعت در ابعاد وسيع و اشکال مختلف در زندگی انسان حضور يافته و امکانات مفيد و بسيار اين صنعت نيازهای جديدی در پيش روی کاربران قرار داده است. يکی از مهمترين عوامل توسعه اين صنعت، ظهور و گسترش شبکه های کامپيوتری است. همانطور که شبکه ها شريان حياتی کليه سيستم های پردازش اطلاعات را تشکيل می دهند، در عين حال پياده سازی آن ها مستلزم زير ساخت های مناسب و کارآمدی می باشد.

شبکه های کامپيوتری که قراربود روزگاری کار را راحت تر کند، امروزه به چالشی برای سازمان ها تبديل شده است.

جهت پاسخگويي به نياز تمامی مجموعه ها به نگهداری و ارتقاء شبکه بر آن شديم تا خدمات شبکه را هم برای شرکت های کوچک و هم برای سازمان های بزرگ ارائه نماييم.


نصب و راه اندازی شبکه 

 نصب و راه اندازی شبکه از پایه

 

در اين حالت ابتدا کارشناسان ما طی يک يا چند جلسه ، شما را با شاخه ها و مزايای گوناگون حوزه IT آشنا می کنند. سپس درخواستها و تمايلات شما را نسبت به موارد موجود ثبت می نمایند. بخشی از جزئيات اين مرحله به شرح ذيل می باشد:

  ابتدا نوع فعاليت مشتری و ارتباط اين فعاليت ها با بستر IT را بررسی می کنيم.

  درخواست های مشتری از حوزه IT را بررسی می کنيم. اين نيازها شامل نيازهای نرم افزاری، سخت افزاری و ارتباطی می باشد. يعنی اينکه مشتری به چه نوع نرم افزارهايی جهت انجام فعاليتهای خود نيازمند است و جهت اجرای اين نرم افزارها به چه نوع سخت افزارهايی نياز دارد. همچنين نحوه ارتباطات مشتری با پرسنل داخلی و افراد خارجی چگونه می باشد.

  بررسی می کنيم کارفرما چه انتظاراتی از بستر IT دارد. آيا تمايل دارد که تا حد امکان تمامی فعاليت ها و مراودات داخلی و خارجی خود را از طريق اين حوزه مرتفع نمايد؟

  ارتباطات متنی مانند انواع مکاتبات ايميلی و فکس، ارتباطات صوتی مانند VoIP و ارتباطات تصويری مانند ويدئو کنفرانس.

  حوزه کنترلی مانند ضبط تصوير محيط از طريق دوربين مداربسته ديجيتال

  بررسی می کنيم با توجه به نوع فعاليت مشتری استفاده از کدام سامانه، پرتال يا اتوماسيون مناسب می باشد.

 

پس از ثبت درخواست های اوليه تيم فنی کلینیک یار آناليزهای لازم را انجام داده و کارفرما را از نحوه راه اندازی آن آگاه می کند تا ايشان نسبت به ادامه مراحل تصميم های لازم را اتخاذ کنند. بخشی از خروجی گزارش های اوليه به شرح ذيل می باشد:

  نوع بستر ارتباطی مناسب و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازی بستر شبکه اعلام می شود. کابلی بودن يا بيسيم بودن شبکه، تجهيزات ارتباطی مناسب و نحوه قرارگيری تجهيزات در اين مرحله بررسی و اعلام می شود.

  تعداد و نوع سرور مورد نياز، منابع مورد نياز سرور مانند قدرت پردازنده، ميزان هارد ديسک و رم و ساير موارد بررسی و اعلام می شود.

  تعداد کامپيوتر مورد نياز، نوع تجهيزاتی که در آن بايد استفاده شود و قدرت سخت افزاری آنها در اين مرحله بررسی و اعلام می شود.

  حداقل سرويس های مورد نياز براي مشتری بر اساس نيازهای ايشان اعلام می شود. نحوه مديريت شبکه، نحوه مديريت منابع، نحوه کنترل کاربران، پشتيبانی منابع، برقراری امنيت در شبکه و نحوه ارتباطات داخلی بررسی و اعلام می شود.

  نرم افزارهای مورد نياز شامل نرم افزارهای مشترک بين کاربران و نرم افزارهای خاص واحدها بررسی و اعلام می شود. در مورد نرم افزارهای مالی، اتوماسيون، انواع پورتال ها و سيستم های يکپارچه از لحاظ فنی نظرات خود را اعلام می کنيم.

  نوع تجهيزات جانبی شبکه مانند تجهيزات VoIP، تجهيزات UPS، تجهيزات راديويی و ساير تجهيزات مرتبط بررسی و اعلام می شود.

  تخمين هزينه های تجهيزات، حق مشاوره و اجرای خدمات توسط کارشناسان به کارفرما اعلام می شود.

  مدت زمان اجرای پروژه بر اساس موارد ذکر شده اعلام می شود.

  در صورت تمايل نحوه پشتيبانی و نگهداری شبکه و همچنين هزينه های مربوطه به کارفرما اعلام می شود.

نتيجه مراحل فوق را در قالب يک طرح پيشنهادی برای کارفرما آماده نموده و برای ايشان ارسال می نماييم. پس از تاييد طرح پيشنهادی و اعمال حذف و اضافات، فرآيند کلی پروژه تدوين شده و توسط تيم فنی کلینیک یار اجرا خواهد شد.

 

بازدید

بازديد اوليه رايگان

ابتدا طی يک جلسه حضوری نيازهای شما را بررسی کرده و تجهيزات و سرويس های موجود را آناليز می کنيم

 

شبکه

ارائه طرح و راهکارها

بر اساس درخواست و نیاز شما و در نظر گرفتن استانداردها و شرايط موجود مناسب ترين طرح را ارائه می دهيم

 

پشتیبانی

نگهداری و پشتيبانی

پس از اجرای کار نصب و راه اندازی یک ماه پشتیبانتان خواهیم بود


 رفع ایراد شبکه هایی که از قبل راه اندازی شده اند

 

ارتقاء شبکه های از پيش راه اندازی شده

در اين حالت ابتدا از وضعيت موجود گزارش تهيه می شود. بخشی از مواردی که در گزارش اوليه بررسی می شود به شرح ذيل می باشد:

  نوع بستر ارتباطی و تجهيزات استفاده شده در ارتباط فيزيکی شبکه بررسی و ثبت می شوند.

  در صورت داشتن شعبه يا شعبات نحوه ارتباط با آنها بررسی می شود.

  تعداد کامپيوترها و نوع آنها بررسی و ثبت می شوند.

  تعداد و نوع سرورها بررسی و ثبت می شوند.

  سرويس های نصب شده و تنظيمات انجام شده روی آنها بررسی و ثبت می شوند.

  نرم افزارهای نصب شده در سرور و کامپيوترها بررسی و ثبت می شوند.

  نحوه تهيه فايل پشتيبان از منابع شبکه و تنظيمات انجام شده بررسی و ثبت می شوند.

پس از بررسی موارد ذکر شده و ساير موارد مورد نياز درخواست های کارفرما را ثبت می کنيم. پس از بررسی شرايط موجود و در نظر گرفتن درخواست های کارفرما، راه حل های مناسب جهت ارتقاء شبکه و يا رفع ايرادهای موجود و همچنين مواردی که جهت بهبود وضعيت شبکه فعلی شود را در قالب يک طرح پيشنهادی به کارفرما ارائه می دهيم.
پس از تاييد طرح پيشنهادی و اعمال حذف و اضافات، فرآيند کلی پروژه تدوين شده و توسط تيم فنی کلینیک یار اجرا خواهد شد.

 

network

 

فهرست خدمات شبکه در يک نگاه:

1.      خدمات شبکه مبتنی بر مايکروسافت و سرويس های آن:

·        راه اندازی، پيکره بندی (config) و عيب يابی Active Directory و سرويس های مبتنی بر آن مانند : DNS, DHCP, RRAS و ...

·        راه اندازی، پيکره بندی (config) و عيب يابی ISA Server و TMG

·        راه اندازی، پيکره بندی (config) و عيب يابی ميل سرور های mdaemon و Exchange Server.

·        تهيه و راه اندازی انواع آنتی ويروس ها.

2.      خدمات مبتنی بر سيسکو و ... شامل:

·        نصب، راه اندازی و پيکره بندی انواع سوئيچ ها، مانند vlan  و انجام ساير تنظيمات سوئيچينگ.

·        نصب و راه اندازی روتر ها و انجام تنظميات روتينگ.

3.      خدمات ميکروتيک و روتربوردهای سخت افزاری.

4.      خدمات مربوط به voip و انتقال صوت بر بستر شبکه. بر بسترهای سيسکو و الستيکس (Elastix).

5.      خدمات مربوط به مجازی سازی و vmware.

6.       خدمات مربوط به ديتاسنترها و پياده سازی آن ها.

7.       طراحی و اجرای پروژه های مديريت و مانيتورينگ شبكه Monitoring & Management

8.       راه اندازی سيستم های پشتيبان گيری Backup

9.      عقد قرارداد نگهداری و پشتيبانی 

10.     ارتقاء سخت افزاری، نرم افزاری و عيب يابی  

11.       مشاوره و مديريت در اجرا و راه اندازی شبکه

12.      امنيت شبکه

 

networking


مشاوره و فروش

 تلفن مشاوره و فروش

  09125228704    و     02128421706

 

نرم افزار مدیریت کلینیک پوست مو زیبایی و لیزر

 

نرم افزار مدیریت کلینیک پوست مو زیبایی و لیزر کلینیک یار بعنوان یک سیستم یکپارچه مدیریت کلینیک با کارکرد حرفه ای توانسته است پاسخگوی تمام نیازهای کلینیک های زیبایی باشد. طراحی یک سیستم نوبت دهی کاملا حرفه ای برای اولین بار در ایران که لذت کارکردن و خدمت رسانی را برایتان دو چندان می کند. طراحی مدرن، سادگی و درعین حال امکانات فوق العاده این نرم افزار باعث محبوبیت بسیار این نرم افزار در بین کاربران سراسر کشور گردیده است. با وجود نرم افزار کلینیک یار دیگر نگران از دست دادن مشتریان خود نخواهید بود. امکان ثبت تماس و ارتباط با کالر آیدی، اتصال به قلم نوری، ذخیره تصاویر قبل و بعد از درمان، اتصال به دستگاه کارتخوان، ارسال پیامک و دریافت قطعی، کارکرد شبکه ای و امکان اتصال از راه دور، محاسبه درصد کارکرد پزشکان و اپراتورها در کسری از ثانیه، یادآوری نوبت درمان های بعدی بیمار، و ... برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید 

نرم افزار مدیریت کلینیک پوست مو زیبایی و لیزر

 

 

پنل ارسال پیامک حرفه ای

 

آیا می دانستید؟

همه پیامک هایشان را می خوانند، اغلب در کمتر از 4 دقیقه بهترین و سریع ترین روش اطلاع رسانی و تبلیغات،پیامک می باشد.

با خرید هریک از نرم افزار ها ، یک پنل ارسال پیامک حرفه ای با امکانات بی شمار دریافت می دارید . این پنل از طریق وب سرویس به نرم افزار متصل بوده و در هریک از قسمتهای نرم افزار قابلیت ارسال پیامک برای مشتریان وجود دارد.

اپراتورهای تلفن همراه

نرم افزار مدیریت کلینیک پوست مو زیبایی و لیزر

درباره ما

کلینیک یار با داشتن تیمی گسترده از کارشناسان مجرب و زبده در اموری چون خدمات آی تی ، نصب و راه اندازی شبکه و اینترنت بی سیم ، خرید و فروش و تعمیرات انواع سخت افزار، مشاوره و نصب دوربین های مدار بسته ، خدمات پنل های حرفه ای ارسال پیامک و برنامه نویسی و سفارشی سازی نرم افزار های مناسب جهت امور کاری شما عزیزان ، همواره یاریگر شما خواهد بود.

راه های تماس با ما

  • دفتر مشاوره فروش : سعادت آباد ، نبش خیابان سی و یکم ، پلاک یک
  •  021-88691705  021-28421706
  • تعمیرات و سخت افزار : سعادت آباد ، میدان کتاب ، خ کوهستان ، پلاک چهارده
  • 021-22368291 021-22368292
  • به ما ایمیل بزنید : info@clinicyar.com